Wysoki kontrast Domyślny kontrast

Stowarzyszenie "KROK DALEJ" bierze udział w konkursach o grant ogłaszanych przez instytucje rządowe, samorządowe i fundacje prywatne.

Składamy wnioski o wsparcie naszych projektów i dzięki otrzymanym dotacjom realizujemy cele statutowe - pomagamy dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym
i ich rodzinom zamieszkałym w powiecie mińskim, siedleckim i otwockim.

W  kolejnych latach otrzymaliśmy dotacje na zrealizowanie projektów od następujących instytucji i fundacji:
 

2017r.

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • POWIAT MIŃSKI

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej

2016r.

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • POWIAT MIŃSKI

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej

2015r.

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • POWIAT MIŃSKI

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej

2014r.

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • POWIAT MIŃSKI

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Kuratorium Oświaty

 • Ministerstwo Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej -  Program FIO

2013r.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • POWIAT MIŃSKI

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Samorząd Województwa Mazowieckiego

2012r.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Oddział Mazowiecki

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • POWIAT MIŃSKI

 • Fundacja WSPÓLNA DROGA

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

2011r.

 • PFRON O/Mazowiecki

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Zarząd Powiatu Mińskiego

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Fundacja WSPÓLNA DROGA

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

2010r.

 • PFRON O/Mazowiecki

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Zarząd Powiatu Mińskiego

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Fundacja WSPÓLNA DROGA

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

2009r.

 • PFRON O/Mazowiecki

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Zarząd Powiatu Mińskiego

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Fundacja WSPÓLNA DROGA

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

2008r.

 • PFRON O/Mazowiecki

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Zarząd Powiatu Mińskiego

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Fundacja WSPÓLNA DROGA

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

2007r.

 • PFRON O/Mazowiecki

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Zarząd Powiatu Mińskiego

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Fundacja WSPÓLNA DROGA

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

2006r.

 • PFRON O/Mazowiecki

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Zarząd Powiatu Mińskiego

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Fundacja WSPÓLNA DROGA

2005r.

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Zarząd Powiatu Mińskiego

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Fundacja WSPÓLNA DROGA

2004r.

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Fundacja im.Stefana Batorego

 • Fundacja WSPÓLNA DROGA

2003r.

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Zarząd Powiatu Mińskiego

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Ministerstwo Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej

 • Fundacja im. Stefana Batorego

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

 • Stowarzyszenie BORIS

 • Stowarzyszenie KLON/JAWOR

2002r.

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Stowarzyszenie na Rzecz FIP

 • Fundacja im. Stefana Batorego

2001r.

 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds Rodziny

2000r.

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Zarząd Powiatu Mińskiego

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 • Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds Rodziny

1999r.

 • Miasto Mińsk Mazowiecki

 • Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!