Wysoki kontrast Domyślny kontrast

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2022r.  (z rozliczenia  PIT za rok podatkowy 2021)

Serdecznie dziękujemy za przekazanie na rzecz Stowarzyszenia "Krok Dalej"  1% podatku z rozliczenia PIT w 2022r.

Na nasze konto bankowe wpłynęło  w  roku  2022  - 45 109,30zł.
Razem z kwotą pozostałą z roku ubiegłego 2021 (35 989,47zł.) w 2022r. dysponowaliśmy budżetem z tytułu 1% podatku - 81 098,77 zł.

Wydaliśmy w roku 2022 na rehabilitację i terapie podopiecznych Stowarzyszenia, prowadzenie mini świetlicy,  -  31 684,19zł.

Na kolejny rok, 2023, pozostała kwota - 49 414,58zł.
Szczegółowe rozliczenie - w naszym sprawozdaniu za 2022r.Rozliczenie 1% pozyskanego w 2021r.  (z rozliczenia  PIT za rok podatkowy 2020)

Serdecznie dziękujemy za przekazanie na rzecz Stowarzyszenia "Krok Dalej"  1% podatku z rozliczenia PIT w 2021r.

Na nasze konto bankowe wpłynęło  w  roku  2021  - 31 553,10zł.
Razem z kwotą pozostałą z roku ubiegłego (39 453,29zł.) w 2020r. dysponowaliśmy budżetem z tytułu 1% podatku - 71 006,39zł.

Wydaliśmy w roku 2021 na rehabilitację i terapie podopiecznych Stowarzyszenia, prowadzenie mini świetlicy, prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla NGO,  -  35 016,92zł.

Na kolejny rok, 2022, pozostała kwota - 35 989,47zł.
Szczegółowe rozliczenie - w naszym sprawozdaniu za 2021r.
Rozliczenie 1% pozyskanego w 2020r.  (z rozliczenia  PIT za rok podatkowy 2019)

Serdecznie dziękujemy za przekazanie na rzecz Stowarzyszenia "Krok Dalej"  1% podatku z rozliczenia PIT w 2020r.

Na nasze konto bankowe wpłynęło  w  roku  2020  - 37 619,04zł.
Razem z kwotą pozostałą z roku ubiegłego (36 979,33zł.) w 2020r. dysponowaliśmy budżetem z tytułu 1% podatku - 74 598,37zł.

Wydaliśmy w roku 2020 na rehabilitację i terapie podopiecznych Stowarzyszenia, prowadzenie mini świetlicy, prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla NGO,  -  35 145,08zł.

Na kolejny rok, 2021, pozostała kwota - 39 453,29zł.
Szczegółowe rozliczenie - w naszym sprawozdaniu za 2020r.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2019r.  (z rozliczenia PIT za rok podatkowy 2018)

Serdecznie dziękujemy za przekazanie na rzecz Stowarzyszenia "Krok Dalej"  1% podatku z rozliczenia PIT w 2019r.

Na nasze konto bankowe wpłynęło  w  roku  2019  39 397zł.
Razem z kwotą pozostałą z roku ubiegłego (15 632,71zł.) dysponowaliśmy budżetem z tytułu 1% podatku w kwocie  55 029,91zł.

Wydaliśmy w roku 2019 na rehabilitację i terapie podopiecznych Stowarzyszenia, prowadzenie mini świetlicy, prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla NGO, organizację wypoczynku letniego dla podopiecznych i materiały plastyczne - 18 050,58zł.

Na kolejny rok, 2020, pozostała kwota - 36 979,33zł.
Szczegółowe rozliczenie - w naszym sprawozdaniu za 2019r
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2018r.  (z rozliczenia PIT za rok podatkowy 2017)

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku z rozliczenia PIT w 2018r.

Na nasze konto bankowe wpłynęło  w  roku  2018  25 169,60zł.
Razem z kwotą pozostałą z roku ubiegłego (16 716,83zł.) dysponowaliśmy budżetem z tytułu 1% podatku w kwocie  41 886,43zł.

Wydaliśmy w roku 2018 na rehabilitację i terapie podopiecznych Stowarzyszenia, prowadzenie mini świetlicy, prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji dla NGO, organizację wypoczynku letniego dla podopiecznych i materiały plastyczne - 26 253,72zł.

Na kolejny rok, 2019, pozostała kwota - 15 632,71zł.
Szczegółowe rozliczenie - w naszym sprawozdaniu za 2018r.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2017r.  (z rozliczenia PIT za rok podatkowy 2016)

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku z rozliczenia PIT za 2016 rok.

 
Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić w  roku  2017 kwotę  30 609,89zł. Razem z kwotą pozostałą z roku ubiegłego (15 038,52zł.) dysponujemy budżetem w kwocie  45 648,41zł. Wydaliśmy w roku 2017 na rehabilitację i terapie podopiecznych Stowarzyszenia - 28 931,58zł.

Na kolejny rok pozostała kwota - 16 716,83zł.
Szczegółowe rozliczenie - w naszym sprawozdaniu za 2017r.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2016r.  (z rozliczenia PIT za rok podatkowy 2015)

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku z rozliczenia PIT za 2015 rok.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić w  roku  2016 kwotę  34 537,20zł. Razem z kwotą pozostałą z roku ubiegłego (34 483,31zł.) dysponujemy budżetem w kwocie  69 020,51zł. Wydaliśmy głównie na rehabilitację  podopiecznych stowarzyszenia kwotę  53 981,99zł. Pozostała kwota  na następny rok - 15 038,52
Szczegółowe rozliczenie - w naszym sprawozdaniu za 2016r.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2015r.  (z rozliczenia PIT za rok podatkowy 2014)

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku z rozliczenia PIT za 2014 rok.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić w  roku  2015 kwotę  113 091,55zł. Razem z kwotą pozostałą z roku ubiegłego (39 020,97zł.) dysponowaliśmy budżetem w kwocie  152 112,52zł.

W 2015r.  z pozyskanych z 1% środków   zostało  wykorzystane w 2015 roku  na realizację następujących projektów i działań - 117 629,21zł.

 • "Przełamać izolację" - zorganizowanie 31 dzieciom i młodzieży bezpłatnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz rehabilitacji społecznej. - 86 128,03zł
 • Pomoc w leczeniu i rehabilitacji Krystiana - 2 454,82zł.
 • "Przyjazna świetlica" - zorganizowanie zajęć opiekuńczo terapeutycznych dla 20 dzieci i młodzieży, mieszkańców Mińska Mazowieckiego  - 6 522,07zł.
 • Rodzinna Integracyjna Wycieczka na Szlaku Kotliny Kłodzkiej - 12 977,25zł.
 • "Przyjazny czas" - zorganizowanie bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych dla 20 dzieci z powiatu mińskiego  - 2 125,27zł.
 • "Lokalny Punkt Informacji dla mińskich ngo", wsparcie informacyjne i poradnicze - 1 559,75zł.
 • Szkolenia podnoszące kompetencje członków i pracowników stowarzyszenia  - 5 547,77zł.
 • Spotkanie wigilijne dla członków Stowarzyszenia, wolontariuszy i zaproszonych gości  - 314,25zł.


Pozostała kwota - 34 483,31zł zostanie wydana w następnych  latach.
Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie naszej działalności statutowej.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2014r.  (za rok podatkowy 2013)

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku z rozliczenia za 2013 rok.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić w  roku  2014 kwotę  92 029,74 zł. Razem z kwotą pozostałą z roku ubiegłego (5 191,74zł.) dysponowaliśmy budżetem w kwocie  97 221,48zł.

W 2014r.  z pozyskanych z 1% środków   zostało  wykorzystane w 2014 roku  na realizację następujących projektów i działań - 58 200,51zł.

 • "Przełamać izolację" - zorganizowanie 40 dzieciom i młodzieży bezpłatnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz rehabilitacji społecznej. - 50 841,66zł
 • Pomoc w leczeniu i rehabilitacji Krystiana - 1 939,66zł.
 •  "Przyjazny czas" - zorganizowanie bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych dla 14 dzieci - 77,73zł.
 •  "Lokalny Punkt Informacji dla mińskich ngo" - 1 266,16zł.
 •  "Jesteśmy wolontariuszami - 3" - integracyjny letni obóz szkoleniowo sportowy w Okunince nad Jeziorem Białym - 3 740,74zł.
 • koszty administracyjne - 334,56zł.


Pozostała kwota - 39 020,97zł zostanie wydana w następnych  latach.
Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie naszej działalności statutowej.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2013r.  (za rok podatkowy 2012)

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku z rozliczenia za 2012 rok.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić w  roku  2013 kwotę  42 583,47 zł.

Z pozyskanych w 2013r środków,  kwotę -37 391,73zł.   wykorzystano w 2013roku  na realizację projektów:

 • "Przełamać izolację" - zorganizowanie 40 dzieciom i młodzieży bezpłatnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz rehabilitacji społecznej. - 28 358,30zł.
 • "Cykl imprez około świątecznych":  impreza "andrzejkowa", spotkanie wigilijne - 6 150,30zł.
 •  "Lokalny Punkt Informacji dla mińskich ngo" - 821,13zł.
 • "Jesteśmy wolontariuszami" - integracyjny letni obóz szkoleniowo sportowy - 2 162,00zł.


Pozostała kwota - 5 191,73zł zostanie wydana w kolejnych latach.
Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie naszej działalności statutowej.


Rozliczenie 1% pozyskanego w 2012r.  (za rok podatkowy 2011)

W imieniu podopiecznych oraz wszystkich członków, wolontariuszy i sympatyków pragnę serdecznie podziękować za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku z rozliczenia za 2011 rok.
 

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić w  roku  2012 kwotę  42 115,38 zł.

Pozyskane w 2012r środki  w całości - 42 115,38zł oraz środki  z 1% z poprzednich lat w kwocie - 20 510,66zł.; Razem 62 626,04zł.  zostały  wykorzystane w 2012roku  na realizację projektów:

 • "Przełamać izolację" - zorganizowanie 42 dzieciom i młodzieży bezpłatnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz rehabilitacji społecznej.
 • "Przyjazny czas"  - zorganizowanie bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych dla 10 dzieci.
 • "Cykl imprez około świątecznych":  impreza "andrzejkowa", spotkanie wigilijne, trzy wyjazdy do teatru.
 • "Lokalny Punkt Informacji dla mińskich ngo"
 • Wycieczka krajoznawcza do Krakowa, Zakopanego i Wieliczki  

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2011r.  (za rok podatkowy 2010)

W imieniu podopiecznych oraz wszystkich członków, wolontariuszy i sympatyków pragnę serdecznie podziękować za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku za 2010 rok.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić w  roku  2011 kwotę  48 168,23 zł.

Pozyskane w 2011r środki z w całości  oraz środki  z 1% z poprzednich lat w kwocie - 14 130,18 zł.  zostały  wykorzystane w 2011roku  na realizację projektów:

 • "Przełamać izolację" - 57 627,27zl  - zorganizowanie dzieciom i młodzieży bezpłatnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz rehabilitacji społecznej, (całkowity koszt programu - 278 373,94 zł)
 • "Przyjazny czas"  - 2 250zł. -  zorganizowanie bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych, (całkowity koszt - 14 250,31 zł)
 • "Cykl imprez około świątecznych"  - 467,10zł - zorganizowanie imprezy "andrzejkowej", (całkowity koszt - 10 471,10 zł)
 • "Lokalny Punkt Informacji" -  584,74zł. - wydawnictwa  informacyjne z zakresu rachunkowości dla ngo, (całkowity koszt projektu 1725,69 zł)
 • koszty administracyjne - 1 369,30zł, (całkowity koszt - 4 616,52 zł)

    
Kwota z 1%  do wydatkowania w następnym roku (pozostała z poprzednich lat)  - 20 510,66 zł.
Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie naszej działalności statutowej.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2010r.  (za rok podatkowy 2009)

W imieniu Mazowieckiego  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym dziękujemy wszystkim Państwu za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za 2009r.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić  kwotę 47 556,91zł.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na:

 • program "Przełamać izolację" - wynagrodzenia dla specjalistów prowadzących  zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla dzieci i działalność Klubu Aktywności dla młodzieży niepełnosprawnej - 55 176,73zł


Kwota pozostała do wykorzystania w kolejnych latach  - 34 640,86zł

Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie naszej działalności statutowej.
Cieszymy się, że zaufaliście Państwo właśnie nam i tego zaufania na pewno nie zawiedziemy.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2009r.  (za rok podatkowy 2008)

W imieniu Mazowieckiego  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym dziękujemy wszystkim Państwu za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za 2008r.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić  kwotę 75 768,39zł.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na:

 • Program "Przełamać izolację" - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i Klub Aktywności dla młodzieży niepełnosprawnej;
 • Program "Lokalny Punkt Informacji dla ngo";
 • III Integracyjna Wyprawa Po Zdrowie i Przygodę "Puszczykowo 2009";
 • Projekt "WINDA" - finalizacja inwestycji rozpoczętej w 2007r. (1/2 kosztów sfinansował PFRON);
 • udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach członków stowarzyszenia, spotkania szczebla ogólnopolskiego i wojewódzkiego oraz udział w projekcie "Sieć MPD" realizowanym przez Stowarzyszenie "Krok za krokiem ";
 • Wyjazd młodzieży do Teatru ROMA w Warszawie na widowisko "Upiór w operze";
 • Wycieczka młodzieży do Sejmu na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu ds Osób Niepełnosprawnych i udział w seminarium na temat  projektu ustawy o ułatwieniach wyborczych dla ON.


Bardzo dziękujemy za zaufanie. Dzięki wpłatom z 1% nie było przerwy (styczeń, luty, marzec) w dostępności zajęć terapeutycznych.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2008r.  (za rok podatkowy 2007)

W imieniu Mazowieckiego  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym dziękujemy wszystkim Państwu za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za 2007r.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić  kwotę 101 834,08zł.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na:

 • program "Przełamać izolację" - prowadzenie systematycznych zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych;
 • program "Lokalny Punkt Informacji dla ngo z powiatu mińskiego" ;
 • II Integracyjna Rodzinna Wyprawa po zdrowie i przygodę "STEGNA 2008";
 • wyjazd młodzieży na koncert zespołu Raz Dwa Trzy do Sali Kongresowej;
 • wycieczka młodzieży do Sejmu RP i na Stare Miasto;
 • wyjazd dzieci młodszych do Teatru Bajka na imprezę mikołajkową z udziałem Roberta Janowskiego;
 • uroczyste Jubileuszowe spotkanie świąteczne "To już dziesięć lat";
 • wyjazd dzieci do Teatru Lalka na bajkę "Kopciuszek";
 • udział w projekcie "Sieć MPD" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Stowarzyszenie Krok za krokiem z Zamościa;
 • rozpoczęcie inwestycji pn. "WINDA".


Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie. Dzięki wpłatom z 1% możemy działać na rzecz dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej z powiatu mińskiego oraz ich rodzin.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2007r.  (za rok podatkowy 2006)

W imieniu Mazowieckiego  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym dziękujemy wszystkim Państwu za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za 2006r.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić  kwotę 60 894,76zł.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na:

 • program "Przełamać izolację" - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych - 36 680,79zł.;
 • program "Lokalny Punkt Informacji dla ngo" - 6 171,68zł.;
 • integracyjne spotkania okolicznościowe - 262,90zł.;
 • Integracyjna Rodzinna Wyprawa po zdrowie i przygodę - 3 139,00zł.;
 • Radosne Boże Narodzenie - 2 000,39zł.;


Pozostało do wykorzystania w kolejnym roku - 42 260,68zł.


Bardzo dziękujemy za zaufanie. Dzięki wpłatom z 1% zajęcia rehabilitacyjne  i terapeutyczne odbywają się bez przerw, już od stycznia, ku zadowoleniu dzieci i rodziców. Państwa wsparcie w znaczący sposób przyczynia się do efektywniejszego wspomagania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu mińskiego.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2006r.  (za rok podatkowy 2005)

W imieniu Mazowieckiego  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym dziękujemy wszystkim Państwu za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za 2005r.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić  kwotę 58 772,84zł.

Pozyskane środki zostały wykorzystane w 2006r.  na:

 • program "Przełamać izolację" - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych - 14 139,12zł.;
 • program "Lokalny Punkt Informacji dla ngo" - 4 561,88zł.;
 • integracyjne spotkania okolicznościowe - 4 200,00zł.;
 • przejazdy członków stowarzyszenia w celu udziału konferencjach i szkoleniach szczebla ogólnopolskiego i wojewódzkiego (5 spotkań) - 393,92zł.;
 • koszty administracyjne   -   5857,24zł. w tym: materiały i energia, poczta, bank, konserwacje, opłaty KRS, podróże służbowe -  4687,24zł. oraz umowy zlecenia  -  1 170zł.


Pozostało do wykorzystania w kolejnym roku - 29 620,68zł.

Bardzo dziękujemy za zaufanie.
Dzięki wpłatom z 1% nie było przerwy (styczeń, luty, marzec) w dostępności
bezpłatnych zajęć terapeutycznych dla potrzebujących dzieci.
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2005r. (za rok podatkowy 2004).

W imieniu Mazowieckiego  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym dziękujemy wszystkim Państwu za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za 2004r.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić  kwotę 60 515,49zł.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na:

 • projekt "Sala doświadczania Świata" - remont pomieszczeń na zorganizowanie sali  do terapii snoezelen;
 • projekt  "Pracownia komputerowa - oknem na świat" - pracownia oparta na systemie LINUX i i darmowym oprogramowaniu open source;
 • turnus rehabilitacyjny  w Ciechocinku dla 16 dzieci;
 • program "Przełamać izolację" - systematyczne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne  dla 27 dzieci i młodzieży,
 • program "Lokalny Punkt Informacji dla ngo".
 

Rozliczenie 1% pozyskanego w 2004r.  (za rok podatkowy 2003)

W imieniu Mazowieckiego  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym dziękujemy wszystkim Państwu za przekazanie naszej organizacji 1% podatku za 2003r.

Dzięki Państwa pomocy udało się nam zgromadzić  kwotę 156 428,49zł.

Pozyskane środki zostały wykorzystane na:

 • remont i wyposażenie sali rehabilitacyjnej, terapeutycznej, klubowej, kawiarenki internetowej - 67 030,26zł.;
 • program "Przełamać izolację" - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych - 68 921,82zł.;
 • program "Lokalny Punkt Informacji dla ngo" - 1 622,50zł.;
 • program "Starszy Brat, Starsza Siostra" - 1 550,38zł.;
 • koszty administracyjne (materiały, energia, telefon i internet, opłaty KRS, podróże służbowe, umowy zlecenia) - 17 303,53zł.


Ten rok był dla naszej organizacji trudny, ale dzięki Państwa pomocy mamy wreszcie własną siedzibę, którą wykorzystujemy przez cały tydzień na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,   spotkania okolicznościowe, a także spotkania GRUPY WSPARCIA dla rodziców. Dziękujemy za zaufanie.

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!