Wysoki kontrast Domyślny kontrast


W dniu 13 maja 2022r. podpisaliśmy z PFRON Umowę nr ZZO/000818/07/D na realizację zadania  "prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w rożnych typach placówek pn. "Przełamać izolację", wykonywanego w okresie od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2025r.

I okres realizacji od 1.04.2022r. do 31.03.2023r. jest finansowany przez PFRON do kwoty 374 403,20zł. oraz z wkładu własnego ze źródeł publicznych innych niż PFRON w wysokości 27 265,11zł. a także z wkładu własnego ze źródeł niepublicznych (1% podatku) - 8 000zł.

W dniu 14.12.2022r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy. Na mocy aneksu PFRON zwiększył dofinansowanie projektu
w związku z przeciwdziałaniem skutkom inflacji w wysokości  27 456,29zł.
W związku z tą pomocą kwota całkowita dofinansowania I okresu realizacji projektu wynosi 401 859,49zł. a całkowity koszt - 437 124,60zł.
Wkład własny pozostaje bez zmian.. zakres merytoryczny projektu nie zmienia się.

 

II okres realizacji od 1.04.2023r. do 31.03.2024r. jest finansowany przez PFRON do kwoty 475 108,26zł. oraz z wkładu własnego ze źródeł publicznych innych niż PFRON w wysokości 22 439,40zł. a także z wkładu własnego ze źródeł niepublicznych (1% podatku) - 8 000zł.
 

Uczestnicy projektu to niepełnosprawni członkowie i niepełnosprawne dzieci członków naszego stowarzyszenia, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, mieszkańcy gmin z powiatów mińskiego, siedleckiego i otwockiego. Byli beneficjentami poprzednich edycji projektu "Przełamać izolację" i pragnęli w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach. Informacja o naborze na kolejny okres została przekazana podczas zebrania ogólnego członków. Osoby spoza Stowarzyszenia, mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą mogły wziąć udział w projekcie w miarę wolnych miejsc, wpisując się na listę rezerwową.

Uczestnikom projektu oferujemy możliwość udziału w  zajęciach Klubu Aktywności, takich jak: zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem, zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem, zajęcia "jestem człowiekiem, jestem obywatelem", warsztaty plastyczne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia sportowe BOCCIA.

Osoby bardziej zależne zyskają opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy.

Dzieci w wieku szkolnym zyskają pomoc podczas zajęć korekcyjno kompensacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych, zajęć terapeutycznych w sali doświadczania świata, biorąc udział w zajęciach terapeutyczno edukacyjnych w warunkach domowych, korzystając z  terapii logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej. Dla jednej osoby przygotowaliśmy zajęcia nauki gry na keybordzie.
Wszyscy uczestnicy mogą korzystać z zajęć usprawniających ruchowo.

Dużym wsparciem dla dwóch uczestników jest pomoc Asystenta Osób Niepełnosprawnych w dotarciu na zajęcia Klubu Aktywności. Jeden uczestnika skorzysta ze wsparcia AON podczas zajęć Klubu Aktywności.

Harmonogram zajęć grupowych (1.04.2023 - 30.06.2023)

Forma wsparcia

Dzień tygodnia

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

zajęcia języka angielskiego

poniedziałek

11.30

13.30

zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem

poniedziałek

13.30

15.30

cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne "jestem człowiekiem, jestem obywatelem"

poniedziałek

15.30

18.30

rehabilitacja przez sport BOCCIA

piątek

10.00

12.00

warsztaty plastyczne

piątek

12.00

14.00

cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne "jestem człowiekiem, jestem obywatelem"

piątek

14.00

17.00

zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem

piątek

17.00

19.00

MINI-ŚWIETLICA - zajęcia terapii zajęciowej

wtorek, środa

8.00

16.00

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!