Wysoki kontrast Domyślny kontrast

Stowarzyszenie Krok Dalej to stowarzyszenie rodziców, którzy od kilkunastu lat wspierają swoje pociechy. Wspólnie starają się uczynić ich świat odrobinę lepszym i piękniejszym. Mogą to robić dzięki pomocy ludzi dobrej woli, których nie brakuje, i własnej determinacji. Po prostu - nie mają innego wyjścia.

Nowych członków ciągle przybywa. Pomagamy dzieciom w wieku od 2 lat do 35 lat.

Dzieci rodziców "założycieli" mają dzisiaj już po kilkanaście i ponad 20 lat, i wciąż potrzebują pomocy w rehabilitacji, w edukacji, w kontaktach ze społeczeństwem.

Zebranie założycielskie odbyło się 23 maja 1998 roku w Szkole Podstawowej Nr 6 w Siedlcach. Wzięło w nim udział 20 osób.
 

Członkowie Założyciele:

Grażyna Wiącek, Zdzisław Wiącek, Beata Wiśniewska, Zbigniew Sienicki,

Małgosia Muszyńska, Jarek Wolański, Halina Kargol, Magdalena Borkowska,
Ala Szczerbaciuk, Sebastian Wiącek, Elżbieta Pachecka, Alicja Czaplicka,
Marianna Chromińska, Wanda Skrzyńska, Tadeusz Skrzyński, Tadeusz Wielgórski,
Ewa Wielgórska, Anna Waszczuk, Jan Kargol, Urszula Ociesa.

Wybrano Komitet Założycielski, przyjęto Statut i kierunki działania. 15 września 1998r.skierowano pismo o rejestrację Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z siedzibą w Mińsku Mazowieckim do Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach.

29.10.1998r. Sąd Wojewódzki w Siedlcach dokonał rejestracji Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 819.

Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się  15 grudnia 1998r.
Wybrano pierwszy Zarząd w składzie: Grażyna Wiącek - prezes, Beata Wiśniewska - wiceprezes, Małgorzata Muszyńska - sekretarz, Zofia Podniesińska - skarbnik oraz członkowie: Zbigniew Sienicki i Wanda Skrzyńska.

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej: Magdalenę Borkowską, Jarosława Wolańskiego i Wiolettę Grejdus.

Organizacja otrzymała własny NIP - 822 18 54 130REGON - 711580501.

Założono rachunek bankowy  - 20 1240 2702 1111 0000 3041 4651 - w Banku PEKAO S.A. O/Mińsk Mazowiecki
 

WAŻNE DATY

22.04.2002r . Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 00000 98165.

20.06.2002r. organizacja została członkiem Federacji Organizacji Służebnych "Mazowia".

28.10.2003r. Fundacja WSPÓLNA DROGA przyjęła nas w poczet swoich organizacji partnerskich.

24.02.2004r. stowarzyszenie uzyskało status OPP -  KRS 0000098165, jako pierwsza organizacja w powiecie mińskim i jedna z pierwszych organizacji w województwie mazowieckim.

28.09.2005r. uroczyste otwarcie Sali Doświadczania Świata, ufundowanej przez Polską Telefonię Cyfrową operatora sieci ERA.

28.11.2005r. Złożono do PFRON pierwszy wniosek o zawarcie porozumienia w ramach Programu PARTNER 2006 i wsparcie dwóch projektów skierowanych do dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

17.03.2006r. podpisano Porozumienie z PFRON   nr 37p/PART/7/2006.

8.05.2006r. podpisano pierwszą umowę z PFRON o wsparcie dwóch projektów w ramach Programu PARTNER 2006.

Od 2009r. Stowarzyszenie KROK DALEJ jest członkiem  Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Od 2010r. Stowarzyszenie jest członkiem  Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "SIEĆ MPD".

25.02.2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przyjęło nową nazwę stowarzyszenia, która brzmi: Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej". Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej  - Stowarzyszenie "Krok Dalej".

Od 2014r.  Stowarzyszenie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - OFOP
 

Przekazując 1% swojego podatku
Stowarzyszeniu "Krok Dalej" - KRS 00000 98165
pomagasz dzieciom w dostępie do bezpłatnej, systematycznej rehabilitacji i terapii

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!