Wysoki kontrast Domyślny kontrast
 

Loga organizacji i urzędów wspierających Stowarzyszenie Krok Dalej

Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2023

 

 

"Przełamać izolację" - projekt realizowany  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Umowa z PFRON nr ZZO/000818/07/D z dnia 13.05.2022r.          Aneks nr 2 z dnia 24.05.2023r.

To projekt  skierowany do grupy 23 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego, I okres realizacji -  od 1 kwietnia 2023r do  31 marca 2024r.

W ramach zadania oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej
i społecznej, terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej. Dofinansowanie zapewnia działalność Klubu Aktywności i mini świetlicy,  wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej podczas zajęć w Klubie Aktywności i poza tymi zajęciami.

Wartość projektu  -  497 547,66zł

 • Zadanie finansowane jest: ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000818/07/D z dnia 13.05.2022r., Aneks nr 2    -  475 108,26zł.

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn -  8 000,00zł.

 • ze środków publicznych (innych niż PFRON: Miasto Mińsk Mazowiecki, Powiat Miński, Mazowiecki, WOJEWODA MAZOWIECKI ) - 14 439,40 zł 

Projekt "Przyjazna Świetlica" - umowa z WOJEWODĄ MAZOWIECKIM, Umowa  nr BKO-II.946.6.2023  z dnia 24.04.2023r.

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2023r. do 31 grudnia 2023r, skierowany do 18 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego, siedleckiego i otwockiego; oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii indywidualnej i grupowej oraz opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy.  W ramach projektu zaplanowano również wsparcie  informacyjno poradnicze dla rodzin. Dzięki wsparciu Wojewody Mazowieckiego zaopatrzymy się w niezbędne środki czystości i środki dezynfekujące, zapłacimy za gaz, prąd i usługi telekomunikacyjne, w tym internet.

Wdrażany projekt przyczyni się do częściowego rozwiązania problemów dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców w zakresie dostępu do bezpłatnej systematycznej pomocy. Poprawi sytuację osób z niepełnosprawnością będących pod opieką stowarzyszenia.

Przeprowadzimy 74 godziny zajęć terapeutycznych indywidualnych i 36 godzin zajęć grupowych oraz 60 godzin zajęć usprawniających.
Zapewnimy pomoc opiekuńczo terapeutyczną w mini świetlicy - 96 godzin.
Pomoc asystencka dla uczestników Klubu Aktywności - 24 godziny.
Wsparcie informacyjno-poradnicze - 108 godzin.

Projekt finansowany przez Wojewodę Mazowieckiego jest dopełnieniem innych realizowanych przez Stowarzyszenie zadań finansowanych z innych źródeł budżetowych (Miasto Mińsk mazowiecki, Powiat Miński, PFRON), co zapewnia podopiecznym Stowarzyszenia możliwość całorocznego systematycznego wsparcia. Dlatego to wsparcie jest tak ważne.

Wartość projektu  - 48 080zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • WOJEWODA MAZOWIECKI - 27 500;  Umowa Nr BKO-II.946.6.2023

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (PFRON) oraz ze źródeł niepublicznych (1% podatku)  - 13 080zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 7 500zł.

Projekt "Przyjazna świetlica" - umowa z Miastem Mińsk Mazowiecki - Umowa Nr PK.526.16.2023. z dnia 31.01.2023r.

Kontynuujemy działania zawarte w projektach realizowanych w poprzednich latach. projekt jest realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2023r.

W projekcie uwzględniono zajęcia terapeutyczne - korekcyjno kompensacyjne oraz integracji sensorycznej w sali doświadczania świata, zajęcia w Klubie Aktywności ze wsparciem Asystenta Osób Niepełnosprawnych a także  zajęcia rehabilitacyjne. Zorganizowano opiekę i terapię zajęciową w przyjaznej mini świetlicy.  W ramach projektu zaplanowano również wsparcie informacyjne i poradnicze dla rodzin. W ramach projektu opłacimy opłaty eksploatacyjne, energia, telekomunikacja, internet oraz niezbędne materiały biurowe.

Projekt jest skierowany do 16 dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Zaplanowaliśmy 104 godziny systematycznie odbywających się nieodpłatnych zajęć indywidualnych i grupowych Klubu Aktywności, 100 godzin zajęć usprawniających, 80 godzin wsparcia opiekuńczo terapeutycznego, 54 godziny wsparcia asystenckiego dla uczestników Klubu Aktywności. Wsparcie informacyjno poradnicze dla rodzin -  120 godzin.

Wartość projektu - 59 835,52zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Miasto Mińsk Mazowiecki - 25 000zł.  Umowa Nr PK.526.16.2023

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (PFRON) -18 535,52zł.

 • środki własne pozyskane z odpisu 1% podatku, z darowizn - 3100,00zł.

 • praca wolontarystyczna specjalistów merytorycznych i administracyjnych - 13 200,00zł.


   

Projekt "Przyjazna Świetlica" - umowa z Powiatem Mińskim, Umowa 1/2023/n z dnia 21.02.2023

Projekt realizowany od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r, skierowany do 16 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy.  W ramach projektu zaplanowano również wsparcie  informacyjno poradnicze dla rodzin. 

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej, usprawnianie i lepsze funkcjonowanie  w społeczeństwie  osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców powiatu mińskiego. Zaplanowaliśmy 66 godzin systematycznie odbywających się nieodpłatnych zajęć indywidualnych i grupowych Klubu Aktywności, 40 godzin zajęć usprawniających, 60 godzin wsparcia opiekuńczo terapeutycznego, 40 godzin wsparcia asystenckiego dla uczestników Klubu Aktywności. Wsparcie informacyjno poradnicze dla rodzin - 160 godzin.

Wartość projektu  - 35 051,20zł.

Projekt finansowany jest ze środków:

 • Powiat Miński - 20 000;  Umowa 1/2023/n z dnia 21.02.2023r.

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (PFRON)  - 7 501,20
  oraz ze źródeł niepublicznych (1% podatku)  - 1 550zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów administracyjnych  - 6 000,00zł.


   


Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2022

"Przełamać izolację" - projekt realizowany  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Umowa z PFRON nr ZZO/000818/07/D z dnia 13.05.2022r.

To projekt  skierowany do grupy 23 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego, I okres realizacji -  od 1 kwietnia 2022r do  31 marca 2023r.

W ramach zadania oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej
i społecznej, terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej. Dofinansowanie zapewnia działalność Klubu Aktywności i mini świetlicy,  wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej podczas zajęć w Klubie Aktywności i poza tymi zajęciami.

Wartość projektu  -  409 668,31zł

 • Zadanie finansowane jest: ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000818/07/D z dnia 13.05.2022r.    -  374 403,20zł.

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn -  8 000,00zł.

 • ze środków publicznych (innych niż PFRON: Miasto Mińsk Mazowiecki, Powiat Miński, Mazowiecki, WOJEWODA MAZOWIECKI ) - 27 265,11 zł


   

Projekt "Przyjazna świetlica" - umowa z Miastem Mińsk Mazowiecki - Umowa Nr PK.526.12.2022.

Kontynuujemy działania zawarte w projektach realizowanych w poprzednich latach. Jest realizowany od 24 stycznia do 31 grudnia 2022r.

W projekcie uwzględniono zajęcia terapeutyczne - korekcyjno kompensacyjne oraz integracji sensorycznej w sali doświadczania świata, zajęcia w Klubie Aktywności ze wsparciem Asystenta Osób Niepełnosprawnych a także  zajęcia rehabilitacyjne. Zorganizowano opiekę i terapię zajęciową w przyjaznej mini świetlicy.  W ramach projektu zaplanowano również wsparcie informacyjne i poradnicze dla rodzin.

Projekt jest skierowany do 12 dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Zaplanowaliśmy 105 godzin systematycznie odbywających się nieodpłatnych zajęć indywidualnych i grupowych Klubu Aktywności, 80 godzin zajęć usprawniających, 200 godzin wsparcia opiekuńczo terapeutycznego, 45 godzin wsparcia asystenckiego dla uczestników Klubu Aktywności. Wsparcie informacyjno poradnicze dla rodzin - 200 godzin.

Wartość projektu - 60 721,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Miasto Mińsk Mazowiecki - 30 000zł.  Umowa Nr PK.526.12.2022

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (PFRON) -16 071,00zł.

 • środki własne pozyskane z odpisu 1% podatku, z darowizn - 4 650,00zł.

 • praca wolontarystyczna specjalistów merytorycznych i administracyjnych - 10 000,00zł.


   

Projekt "Przyjazna Świetlica" - umowa z Powiatem Mińskim, Umowa 1/2022/n  z dnia 28.03.2022r.

Projekt realizowany od 29 marca 2022r. do 31 grudnia 2022r, skierowany do 16 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy.  W ramach projektu zaplanowano również wsparcie  informacyjno poradnicze dla rodzin. 

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej, usprawnianie i lepsze funkcjonowanie  w społeczeństwie  osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców powiatu mińskiego. Zaplanowaliśmy 84 godziny systematycznie odbywających się nieodpłatnych zajęć indywidualnych i grupowych Klubu Aktywności, 40 godzin zajęć usprawniających, 80 godzin wsparcia opiekuńczo terapeutycznego, 40 godzin wsparcia asystenckiego dla uczestników Klubu Aktywności. Wsparcie informacyjno poradnicze dla rodzin - 160 godzin.

Wartość projektu  - 33 871,44zł.

Projekt finansowany jest ze środków:

 • Powiat Miński - 22 000;  Umowa Nr 1/2022/n

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (PFRON) oraz ze źródeł niepublicznych (1% podatku)  - 8 031,44zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 3 840,00zł.


   

Projekt "Przyjazna Świetlica" - umowa z WOJEWODĄ MAZOWIECKIM, Umowa  nr BKO-II.946.4.2022  z dnia 28.04.2022r.

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2022r. do 31 grudnia 2022r, skierowany do 18 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego, siedleckiego i otwockiego; oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii indywidualnej i grupowej oraz opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy.  W ramach projektu zaplanowano również wsparcie  informacyjno poradnicze dla rodzin. Zakupimy wiele pomocy edukacyjnych, które uatrakcyjnią prowadzone zajęcia. Dzięki wsparciu Wojewody Mazowieckiego zaopatrzymy się w niezbędne środki czystości i środki dezynfekujące, zapłacimy za gaz, prąd i usługi telekomunikacyjne, w tym internet.

Wdrażany projekt przyczyni się do częściowego rozwiązania problemów dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców w zakresie dostępu do bezpłatnej systematycznej pomocy. Poprawi sytuację osób z niepełnosprawnością będących pod opieką stowarzyszenia.

Przeprowadzimy 105 godzin zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych, i 50 godzin zajęć usprawniających.
Zapewnimy pomoc opiekuńczo terapeutyczną w mini świetlicy - 96 godzin.
Pomoc asystencka dla uczestników Klubu Aktywności - 42 godziny.

Projekt finansowany przez Wojewodę Mazowieckiego jest dopełnieniem innych realizowanych przez Stowarzyszenie zadań finansowanych z innych źródeł budżetowych (Miasto Mińsk mazowiecki, Powiat Miński, PFRON), co zapewnia podopiecznym Stowarzyszenia możliwość całorocznego systematycznego wsparcia. Dlatego to wsparcie jest tak ważne.

Wartość projektu  - 49 936,30zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • WOJEWODA MAZOWIECKI - 30 000;  Umowa Nr BKO-II.946.4.2022

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych (PFRON) oraz ze źródeł niepublicznych (1% podatku)  - 11 536,30zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 8 400,00zł.


Projekt "WIGILIA 2022" - umowa z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Umowa z dnia 9.11.2022r.

W ramach Umowy w dniu16 grudnia 2023r. zorganizowano Spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia, podopiecznych i przyjaciół. Uroczystą kolację uzupełniła wizyta Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Radości i wzruszeń nie było końca.

Wartość projektu  - 21 000zł.

Projekt finansowany jest ze środków:

 • PFRON/PCPR  - 12 600; 

 • środki finansowe własne (1% podatku)  - 1 900zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 6 500,00zł.
Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2021

"Przełamać izolację" - projekt realizowany  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Umowa z PFRON nr ZZO/000635/07/D z dnia 5.04.2019r.

To projekt  skierowany do grupy 26 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego, realizowany od 1 kwietnia 2021r do  31 marca 2022r.

W ramach zadania oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej
i społecznej, terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej. Dofinansowanie zapewnia działalność Klubu Aktywności i mini świetlicy, zabezpiecza finansowo wyjścia na basen, zajęcia sportowe, zakup pomocy edukacyjnych i przejazdy na imprezy integracyjne oraz wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej podczas zajęć w Klubie Aktywności i poza tymi zajęciami.

Wartość projektu  -  405 904,84zł

 • Zadanie finansowane jest: ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000635/07/D z dnia 05.04.2019r.  Aneks nr 6 z dnia 21.03.2022r.  -  364 705,50zł.

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn -  20 600,00zł.

 • ze środków publicznych (innych niż PFRON: Miasto Mińsk Mazowiecki, Powiat Miński, Mazowiecki ) - 20 599,34 zł
   

Projekt "Przyjazna świetlica" - umowa z Miastem Mińsk Mazowiecki - Umowa Nr PK.526.14.2021.

Kontynuujemy działania zawarte w projektach realizowanych w poprzednich latach. Jest realizowany od 25 stycznia do 31 grudnia 2021r.

W projekcie uwzględniono zajęcia terapeutyczne - korekcyjno kompensacyjne oraz integracji sensorycznej w sali doświadczania świata a także  zajęcia rehabilitacyjne. Zorganizowano opiekę i terapię zajęciową w przyjaznej mini świetlicy.  W projekcie przewidziano zorganizowanie zabawy andrzejkowej oraz uroczystości wigilijnej dla podopiecznych stowarzyszenia i wolontariuszy finansowane ze środków finansowych z innych źródeł publicznych. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie informacyjne i poradnicze dla rodzin.

Projekt jest skierowany do 16 dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mieszkańców Mińska Mazowieckiego.

Wartość projektu - 69 800,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Miasto Mińsk Mazowiecki - 35 000zł.  Umowa Nr PK.526.14.2021

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych -18 200,00zł.

 • środki własne pozyskane z odpisu 1% podatku, z darowizn - 7 000,00zł.

 • praca wolontarystyczna specjalistów merytorycznych i administracyjnych - 9 600zł.
   

Projekt "Przyjazna Świetlica" - umowa z Powiatem Mińskim, Umowa 1/2021/n  z dnia 19.04.2021r.

Projekt realizowany od 20 kwietnia 2021r. do 31 grudnia 2021r, skierowany do  dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy.  W ramach projektu zaplanowano również wsparcie  informacyjno poradnicze dla rodzin. 

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej, usprawnianie i lepsze funkcjonowanie  w społeczeństwie  osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców powiatu mińskiego.

Wartość projektu  - 37 500,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Powiat Miński - 20 700;  Umowa Nr 1/2021/n

 • środków finansowe z innych źródeł publicznych  - 9 200,00zł. oraz ze źródeł niepublicznych (1% podatku)  - 2600zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 5 000,00zł.


Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2020

"Przełamać izolację" - projekt realizowany  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Umowa z PFRON nr ZZO/000635/07/D z dnia 5.04.2019r.

To projekt  skierowany do grupy 26 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego, realizowany od 1 kwietnia 2020r do  31 marca 2021r.

W ramach zadania oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej
i społecznej, terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej. Dofinansowanie zapewnia działalność Klubu Aktywności i mini świetlicy, zabezpiecza finansowo wyjścia na basen, zajęcia sportowe, zakup pomocy edukacyjnych i przejazdy na imprezy integracyjne oraz wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej podczas zajęć w Klubie Aktywności i poza tymi zajęciami.

Wartość projektu  -  403 968,69zł

 • Zadanie finansowane jest: ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000635/07/D z dnia 05.04.2019r.  Aneks nr 3 z dnia 18.05.2020r.  -  363 450,63zł.

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn -  20 319,63zł.

 • ze środków publicznych (innych niż PFRON: Miasto Mińsk Mazowiecki, Powiat Miński, Mazowiecki ) - 20 198,43 zł
   

Projekt "Przyjazna świetlica" - umowa z Miastem Mińsk Mazowiecki - Umowa Nr PK.526.5.2020.

Kontynuujemy działania zawarte w projektach realizowanych w poprzednich latachu. Jest realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2020r.

W projekcie uwzględniono zajęcia terapeutyczne - korekcyjno kompensacyjne oraz integracji sensorycznej w sali doświadczania świata a także  zajęcia rehabilitacyjne. Zorganizowano opiekę i terapię zajęciową w przyjaznej mini świetlicy.  W projekcie przewidziano zorganizowanie zabawy andrzejkowej oraz uroczystości wigilijnej dla podopiecznych stowarzyszenia i wolontariuszy finansowane ze środków finansowych z innych źródeł publicznych. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie informacyjne i poradnicze dla rodzin.

Projekt jest skierowany do 12 dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mieszkańców Mińska Mazowieckiego.

Wartość projektu - 75 850,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Miasto Mińsk Mazowiecki - 26 000zł.  Umowa Nr PK.526.5.2020

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych -32 900,00zł.

 • środki własne pozyskana z odpisu 1% podatku, z darowizn - 6 150,00zł.

 • praca wolontarystyczna specjalistów merytorycznych i administracyjnych - 10 800zł.
   

Projekt "Przyjazna Świetlica" - umowa z Powiatem Mińskim, Umowa 1/2020/n  z dnia 15.06.2020r.

Projekt realizowany od 15 czerwca 2020r. do 31 grudnia 2020r, skierowany do  dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy i zajęcia sportowe w grę BOCCIA. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie  informacyjno poradnicze dla rodzin.  Zaplanowano zorganizowanie zabawy andrzejkowej we współpracy z wolontariuszami z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej, usprawnianie i lepsze funkcjonowanie  w społeczeństwie  osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkanców powiatu minskiego.

Wartość projektu  - 38 650,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Powiat Miński - 23 000;  Umowa Nr 1/2020/n

 • środków finansowe z innych źródeł publicznych  - 9 150,00zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 6 500,00zł.

Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2019.

Projekt "Przyjazna świetlica" - umowa z Miastem Mińsk Mazowiecki - Umowa Nr PK.526.18.2019.

Kontynuujemy działania zawarte w projektach realizowanych w poprzednich latachu. Jest realizowany od 4 lutego do 31 grudnia 2019r.

W projekcie uwzględniono zajęcia terapeutyczne - korekcyjno kompensacyjne oraz integracji sensorycznej w sali doświadczania świata a także  zajęcia rehabilitacyjne. Zorganizowano terapię zajęciową w przyjaznej mini świetlicy.  W projekcie przewidziano zorganizowanie zabawy andrzejkowej oraz uroczystości wigilijnej dla podopiecznych stowarzyszenia i wolontariuszy finansowane ze środków finansowych z innych źródeł publicznych. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie informacyjne i psychologiczne dla rodzin.

Projekt jest skierowany do 12 dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mieszkańców Mińska Mazowieckiego.

Wartość projektu - 87 690,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Miasto Mińsk Mazowiecki - 39 840zł.  Umowa Nr PK.526.18.2019

 • środki finansowe z innych źródeł publicznych -34 050,00zł.

 • środki własne pozyskana z odpisu 1% podatku - 1 000,00zł.

 • praca wolontarystyczna  specjalistów - 12 800zł.
   

Projekt "Przyjazna Świetlica" - umowa z Powiatem Mińskim, Umowa 1/2019/n.

To projekt realizowany od 19 marca 2019r. do 31 grudnia 2019r, skierowany do  dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz terapię zajęciową i zajęcia sportowe w grę BOCCIA. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie  psychologiczne dla 1 osoby . Zorganizujemy wakacyjny wyjazd do Okuninki oraz zabawę andrzejkową dla podopiecznych i wolontariuszy.

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej, usprawnianie i lepsze funkcjonowanie  w społeczeństwie  osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkanców powiatu minskiego.

Wartość projektu  - 73 210,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:
 •     Powiat Miński - 18 000;  Umowa Nr 1/2019/n

 •     środki własne  z odpisu 1% podatku - 1 000,00zł.

 •     świadczenia pieniężne od odbiorców zadania - 7 000,00zł.

 •     środków finansowe z innych źródeł publicznych  - 41 510,00zł.

 •     wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 5 700,00zł.
   

"Przełamać izolację" - projekt realizowany  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Umowa z PFRON nr ZZO/000635/07/D z dnia 5.04.2019r.

To projekt  skierowany do grupy 25 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego, realizowany od 1 kwietnia 2019r do 31 marca 2020r.

W ramach zadania oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej
i społecznej, terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej. Dofinansowanie zapewnia działalność Klubu Aktywności i mini świetlicy, zabezpiecza finansowo wyjścia na basen, zajęcia sportowe, zakup pomocy edukacyjnych i przejazdy na imprezy integracyjne oraz wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej podczas zajęć w Klubie Aktywności i poza tymi zajęciami.

Wartość projektu  - 361 323,0zł
 • Zadanie finansowane jest: ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000635/07/D z dnia 05.04.2019r.   -  325 098,00zł.

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn - 18 175,00zł.

 • ze środków publicznych (innych niż PFRON: Miasto Mińsk Mazowiecki, Powiat Miński, Mazowiecki Urząd Wojewódzki) - 18 050,00zł
   

"Przyjazny czas" - projekt realizowany  w otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

To projekt  skierowany do grupy 12 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego , realizowany od 1 czerwca 2019r do 31 grudnia 2019r.

W ramach projektu zorganizujemy 100 godzin indywidualnych zajęć terapeutycznych dla 5 dzieci, 168 godzin usprawniających dla 11 osób, pomoc opiekuńczo terapeutyczną dla 2 osób. Zorganizujemy zabawę andrzejkową oraz integracyjne spotkanie wigilijne dla podopiecznych , rodzin i wolontariuszy.
 
Wartość projektu  - 57 840,00zł.

Projekt finansowany jest ze środków:
 • Wojewoda Mazowiecki - 30 530;  Umowa Nr 1/2019/n

 • środki własne   - 2 000,00zł.

 • środków finansowe z innych źródeł publicznych  - 21 740,00zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 7 300,00zł.

 

Projekt  "Integracyjny Wyjazd Wakacyjny "Okuninka2019" - umowa z PCPR Mińsk Mazowiecki z dnia 30.05.2019r.

Zorganizowaliśmy wakacyjny wyjazd dla podopiecznych, ich rodziców i wolontariuszy w pięknym Ośrodku ASTUR w Okunince nad Jeziorem Białym.

Wartość projektu  - 26 947,80zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • PCPR/PFRON - 12 280,00zł.
 • środki własne   - 13 367,80zł. (odpłatność uczestników - 7000zł; Powiat Miński - 6 000zł.; z 1%podatku -367,80zł.)

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 1 300,00zł.

Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2018.

Projekt "Przyjazna świetlica" - umowa z Miastem Mińsk Mazowiecki - Umowa Nr PK.526.4.2018.

Kontynuujemy działania zawarte w projektach realizowanych w poprzednich latachu. Jest realizowany od 4 stycznia do 31 grudnia 2018r.

W projekcie uwzględniono zajęcia terapeutyczne - korekcyjno kompensacyjne oraz integracji sensorycznej w sali doświadczania świata a także  zajęcia rehabilitacyjne. Zorganizowano terapię zajęciową w przyjaznej mini świetlicy.  W projekcie przewidziano zorganizowanie zabawy andrzejkowej oraz uroczystości wigilijnej dla podopiecznych stowarzyszenia i wolontariuszy. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie informacyjne i psychologiczne dla rodzin. W ramach projektu wyjedziemy nad polskie morze do Poddąbia k/Ustki.

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mieszkańców Mińska Mazowieckiego.

Wartość projektu - 93 640,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Miasto Mińsk Mazowiecki - 34 500zł.  Umowa Nr PK.526.4.2018

 • środki własne pozyskana z odpisu 1% podatku - 41 840zł.

 • praca wolontarystyczna  specjalistów - 17 300zł.
   

Projekt "Przyjazna Świetlica" - umowa z Powiatem Mińskim.

Projekt realizowany od 15 marca 2017r. do 31 grudnia 2018r, skierowany do  dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz terapię zajęciową i zajęcia sportowe w grę BOCCIA. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie informacyjne i psychologiczne dla rodzin i zorganizowanie zabawy andrzejkowej. W ramach projektu wyjedziemy nad polskie morze do Poddąbia k/Ustki.

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej, usprawnianie i lepsze funkcjonowanie  w społeczeństwie  osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkanców powiatu minskiego.

Wartość projektu  - 57 110,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Powiat Miński - 10 000; Umowa Nr 1/2018/n

 • środków własnych  - 40 710,00zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 6 400,00zł.
   

"Przełamać izolację" - projekt realizowany  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

To projekt  skierowany do grupy 26 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego i garwolińskiego, realizowany od 1 kwietnia 2018r do 31 marca 2019r.

W ramach zadania oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej, terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej. Dofinansowanie zapewnia działalność Klubu Aktywności i mini świetlicy, zabezpiecza finansowo wyjścia na basen, zakup pomocy edukacyjnych i przejazdy na imprezy integracyjne.

Wartość projektu  - 319 376,02zł
Zadanie finansowane jest:

 • ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000520/07/D z dnia 06.04.2017r.

 • Aneks nr 2 z dnia 11.05.2018r.  -  302 876,02zł.

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn - 16 500zł.

Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2017.

 

Projekt "Wycieczka nad Morze Bałtyckie "Lato 2017"

W ramach projektu zorganizowano pięciodniową wycieczkę dla 21 osób - podopiecznych Stowarzyszenia "Krok Dalej".
W okresie 17 - 21 sierpnia uczestnicy zwiedzili Malbork, Gdańsk, Gdynię i Sopot.

Wartość projektu - 17 050zł

Projekt sfinansowano ze środków:

 • PFRON (PCPR Mińsk Mazowiecki) - 10 000zł. Umowa z dnia 16 lipca 2017r.

 • środki z Charytatywnej Loterii Fantowej "Wszyscy Pomagamy" - 1 500zł.

 • środki ze zbiórki publicznej "Wszyscy Pomagamy" Nr zbiórki  - 2017/1181/OR- 500zł.

 • środki z wewnętrzej sprzedaży cegiełek - 250zł.

 • praca wolontarystyczna osób administrujących projekt - 1 300zł.

Projekt "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" - kontynuujemy działania zawarte w ubiegłorocznym projekcie "Przełamać izolację - Przyjazna Świetlica"

Jest realizowany od 9 stycznia do 31 grudnia 2017r.

W projekcie uwzględniono zajęcia terapeutyczne - korekcyjno kompensacyjne oraz integracji sensorycznej w sali doświadczania świata a także  zajęcia rehabilitacyjne. Zorganizowano terapię zajęciową w przyjaznej mini świetlicy.  W projekcie przewidziano zorganizowanie zabawy andrzejkowej oraz uroczystości wigilijnej dla podopiecznych stowarzyszenia i wolontariuszy a także zakup pomocy edukacyjnych.
Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mieszkańców Mińska Mazowieckiego.

Wartość projektu - 55 300,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Miasto Mińsk Mazowiecki - 34 500zł.  Umowa Nr PK.526.13.2017

 • środki własne pozyskana z odpisu 1% podatku - 5 200,00zł

 • praca wolontarystyczna  specjalistów - 15 600zł.
   

Projekt "Przyjazna Świetlica"

To projekt realizowany od 15 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r, skierowany do  dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz zajęcia sportowe w grę BOCCIA. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie informacyjne i psychologiczne dla rodzin i zorganizowanie zabawy andrzejkowej.

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej, usprawnianie i lepsze funkcjonowanie  w społeczeństwie  osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Wartość projektu  - 23 680,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Powiat Miński - 10 000; Umowa Nr 1/2017/n

 • środków własnych  - 7 680,00zł.

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 6 000,00zł.

 

"Przełamać izolację" - projekt realizowany  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

To projekt  skierowany do grupy 26 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego i garwolińskiego, realizowany od 1 kwietnia 2017r do 31 marca 2018r.

W ramach zadania oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej, terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej. Dofinansowanie zapewnia działalność Klubu Aktywności i mini świetlicy, zabezpiecza finansowo wyjścia na basen, zakup pomocy edukacyjnych i przejazdy na imprezy integracyjne.

Wartość projektu - 312 521,13zł
Zadanie finansowane jest:

 • ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000520/07/D z dnia 06.04.2017r.   -  296 521,13zł.

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn - 16 000zł.

 

Projekt "Przyjazny czas" 

Finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego - to projekt realizowany od 1 października  2017r. do 31 grudnia 2017r, skierowany do 13 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego, otwockiego i siedleckiego. W ramach projektu podopieczni skorzystali z   bezpłatnej, specjalistycznej, regularnej pomocy w usprawnianiu i terapii oraz zajęć sportowych -  gra BOCCIA. W ramach projektu zaplanowano również integracyjne spotkanie wigilijne we współpracy z liczną grupą wolontariuszy - uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wśród działań było również wsparcie informacyjno poradnicze oraz pomoc psychologiczna (grupa wsparcia) skierowana do rodziców.

Celem projektu było  zwiększenie aktywności społecznej, lepsze funkcjonowanie wśród ludzi oraz rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną; zmniejszenie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych mieszkających na wsi a także poprzez szeroko rozumianą terapię i rehabilitację, wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych.

Wartość projektu  - 27 801,91 zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 19 610zł.; Umowa WPS.VI.946.1.8..2017

 • środków własnych  - 2 491,91zł. ( w tym wkład finansowy z innych źródeł publicznych - 960,00zł.)

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 5 700,00zł.

         

Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2016.

Projekt "Przełamać izolację - Przyjazna Świetlica" - działanie na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi realizowany w okresie od 4 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r.

W projekcie uwzględniono zajęcia terapeutyczne - korekcyjno kompensacyjne oraz integracji sensorycznej w sali doświadczania świata a także  zajęcia rehabilitacyjne. Zorganizowano terapię zajęciową w przyjaznej mini świetlicy.  W projekcie przewidziano zorganizowanie zabawy andrzejkowej dla podopiecznych stowarzyszenia i wolontariuszy. a także zakup pomocy edukacyjnych.

Projekt jest skierowany do 18 dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mieszkańców Mińska Mazowieckiego.

Wartość projektu - 47 000,00zł.
 
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Miasto Mińsk Mazowiecki - 30 000zł.  Umowa Nr PK.526.3.2016
 • środki własne - 200,00zł
 • praca wolontarystyczna  specjalistów - 16 800zł.
 

"Przełamać izolację" - realizacja zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

To program  skierowany do grupy 27 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego i garwolińskiego, realizowany od 1 kwietnia 2016r do 31 marca 2017r.

W ramach programu oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej, terapii pedagogicznej i pomocy psychologicznej.

Wartość projektu - 290 998,03 zł
Zadanie finansowane jest:

 • ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000394/07/D z dnia 22.12.2014r.   -  269 831,93
 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn - 21 166,10 zł.
 

Projekt "PRZYJAZNY CZAS" finansowany ze środków Powiatu Mińskiego

To projekt realizowany od 15 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r, skierowany do 11 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz zajęcia sportowe w grę BOCCIA. W ramach projektu zaplanowano również wsparcie informacyjne i psychologiczne dla rodzin.

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej, usprawnianie i lepsze funkcjonowanie  w społeczeństwie  osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Wartość projektu  - 17 420,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Powiat Miński - 9 000; Umowa Nr 1/2016/n
 • środków własnych  - 3 920,00zł.
 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 4 500,00zł.
 

Projekt "Przyjazny czas" , finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego

To projekt realizowany od 1 lipca 2016r. do 31 grudnia 2016r, skierowany do 12 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego, otwockiego i garwolińskiego. W ramach projektu oferujemy  bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz zajęcia sportowe w grę BOCCIA. W ramach projektu zaplanowano również integracyjne spotkanie wigilijne. Wśród działań jest również wsparcie informacyjno poradnicze oraz pomoc psychologiczna (grupa wsparcia) skierowana do rodziców.

Celem projektu jest zmniejszenie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych mieszkających na wsi a także poprzez szeroko rozumianą terapię i rehabilitację, wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych.

Wartość projektu  - 15 280,00 zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 10 000zł.; Umowa WPS.VI.946.1.29.2016
 • środków własnych  - 3 280,00zł.
 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 2 000zł.
 

Obóz szkoleniowo sportowy "jesteśmy wolontariuszami" - integracyjny obóz szkoleniowo sportowy w Okunince nad Jeziorem Białym k/Włodawy  w okresie 8.07.-21.07.2016r. dla 24 uczestników, młodzieży z niepełnosprawnością i ich zdrowych kolegów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Celem projektu jest integracja młodych ludzi z powiatu mińskiego oraz rozbudzenie idei wolontariatu wśród młodzieży, takż tej z niepełnosprawnością.

Wartość projektu: 51 292,33zł
Zadanie finansowane jest ze środków:

 • PFRON (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - 9 000zł. Umowa z dnia 10.05.2016r.

 • z odpłatności uczestników - 8 000zł.

 • środki ze zbiórki koleżeńskiej (cegiełki) - 2 000zł

 • środki pozyskane w ramach zbiórki publicznej "Wszyscy Pomagamy" - 2 873,02zł.

 • środki z Charytatywnej Loterii Fantowej "WSZYSCY POMAGAMY" - 1 200zł

 • 1% podatku - 4 379,31zł.

 • z otrzymanych darowizn - 11 900zł.

 • wolontariat - 11 940zł.

 

Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2015.

Projekt "Przełamać izolację - Przyjazna Świetlica" - działanie na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi realizowany w okresie od 6 stycznia 2015r do 31 grudnia 2015r.

Wartość projektu - 44 800,00zł.

Projekt finansowany jest ze środków:

 • Miasto Mińsk Mazowiecki - 30 100zł.  Umowa Nr PK.526.4.2015

 • środki własne - 300,00zł

 •   praca wolontarystyczna  specjalistów - 14 400zł.

   

 "Przełamać izolację" - realizacja zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

To program  skierowany do grupy 29 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, i ich rodziców z powiatów mińskiego, siedleckiego, otwockiego i wołomińskiego, realizowany od 1 kwietnia 2015r do 31 marca 2016r.

W ramach programu oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej, terapii pedagogicznej,  pomocy psychologicznej i informacyjnej.

Wartość projektu - 260 042,03zł
Zadanie finansowane jest:

 • ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000394/07/D z dnia 22.12.2014r.   -  240 042,03

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn - 20 000,00zł.
   

Projekt "PRZYJAZNY CZAS" - to projekt realizowany od 17 marca 2015r. do 31 grudnia 2015r, skierowany do 17 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz zajęcia sportowe w grę BOCCIA.

W ramach projektu zaplanowano również wsparcie dla rodzin. Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej, usprawnianie i lepsze funkcjonowanie wśród ludzi osób z niepełnosprawnością.


Wartość projektu  - 22 420,00zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Powiat Miński - 13 000; Umowa Nr 1/2015/n
 • środków własnych  - 4 920,00zł.
 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 4 500,00zł.
 

 Projekt "Przyjazny czas" - to projekt realizowany od 1 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r, skierowany do 10 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego, otwockiego i wołomińskiego, oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz zajęcia sportowe w grę BOCCIA.

W ramach projektu zaplanowano również integracyjną zabawę andrzejkową. Celem projektu jest zmniejszenie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych mieszkających na wsi a także poprzez szeroko rozumianą terapię i rehabilitację, wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych.

Wartość projektu  - 17 220,00 zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 13 000zł.; Umowa WPS.VI.946.2.16.2015
 • środków własnych  - 1 520,00zł.
 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 2 700zł.
 

Projekt "Rodzinna Integracja Na Szlaku Kotliny Kłodzkiej" - celem działania jest  integracja członków stowarzyszenia i rozbudzanie pasji turystyczno krajoznawczych wśród uczestników.

Wycieczkę zrealizowano w okresie od 19 lipca - 26 lipca 2015r.

Wartość projektu - 30 800,00zł.

Projekt sfinansowany jest ze środków:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim - 10 000zł.  Umowa  z dnia 30.06.2015r. (środki PFRON)
 • wpłaty uczestników - 5 760,00zł
 • środki pozyskane w Charytatywnej Loterii Fantowej "WSZYSCY POMAGAMY" - 1 000,00zł.
 • środki pozyskane w ramach zbiórki koleżeńskiej - 1 700,00zł.
 • środki własne z 1% - 11 340,00zł
 • praca wolontarystyczna  specjalistów - 1 000,00zł.


Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2014.

 

Projekt "Przełamać izolację - Przyjazna Świetlica" - działanie na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi realizowany w okresie od 2 stycznia 2015r do 31 grudnia 2015r.

Wartość projektu - 52 376,56zł.

Projekt finansowany jest ze środków:

 • Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki - 37 700zł.  Umowa Nr PK.526.10.2014
 • środki własne - 276,56zł
 • praca wolontarystyczna  specjalistów - 14 400zł.
 

Projekt "Przyjazny czas" - to projekt realizowany od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r, skierowany do 10 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego i z gminy Kołbiel w powiecie otwockim, oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz zajęcia sportowe w grę BOCCIA.

W ramach projektu zaplanowano integracyjną zabawę andrzejkową. Celem projektu jest zmniejszenie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych mieszkających na wsi a także poprzez szeroko rozumianą terapię i rehabilitację, wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych.

Wartość projektu  - 15 777,73 zł.
Projekt finansowany jest ze środków:

 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 13 000; Umowa WPS.VI.946.2.18.2014
 • środków własnych  - 77,73zł
 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 2 700zł
 

"Jesteśmy wolontariuszami-3" - integracyjny obóz szkoleniowo sportowy w Okunince nad Jeziorem Białym k/Włodawy  w okresie 12.07.- 25.07.2014r. dla 36 uczestników, młodzieży z niepełnosprawnością i ich zdrowych kolegów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Wartość projektu: 91 865,74zł
Zadanie finansowane jest ze środków:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;  Umowa 61 755,00zł

 • Wojewoda Mazowiecki - Kuratorium Oświaty - Umowa   2 450,00zł.

 • Powiat Miński - Umowa Nr 1/2013/n z dnia 14.03.2013r. - 6 000zł

 • środki z Charytatywnej Loterii Fantowej "WSZYSCY POMAGAMY" - 1 000zł

 • 1% podatku - 3 740,74zł

 • wolontariat - 16 920zł

   

"Przełamać izolację" - realizacja zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  To program  skierowany do grupy 31 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, i ich rodziców z powiatów mińskiego, siedleckiego i otwockiego realizowany od 1 kwietnia 2013r do 31 marca 2014r.

W ramach programu oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej, terapii pedagogicznej,  pomocy psychologicznej i informacyjnej.

Wartość projektu - 372 394,66zł
Zadanie finansowane jest:

 • ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000229/D z dnia 12.06.2012r. ANEKS nr 7  z dnia 24.11.2014r.  -  271  274,27zł.

 • ze środków własnych, pozyskanych z  darowizn finansowych i składek członkowskich - 27 505,97zł.

 • ze zbiórki publicznej - 5 000,00zł

 • 1% podatku - 50 841,66zł

 • wolontariat - 4 800,00zł

 

"Integracyjne spotkanie świąteczne - WIGILIA 2014"

Wartość projektu -  8 379,55zł
Zadanie finansowane jest:

 • ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR w Mińsku Mazowieckim, Umowa , 5 000,00zł

 • środki własne - 1 029,55zł

 • wolontariat  - 2 350,00zł
 

Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
finansowane ze środków publicznych w roku 2013.

Projekt "JESTEŚMY"" - kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,  realizowana w terminie od 15października 2013r do 15 grudnia 2013r.


Wartość projektu - 8 600zł

Projekt finansowny jest ze środków

 • Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej -6 000zł; Umowa nr 222/2013 z dnia 23.10.2013r.

 • praca społeczna wolontariuszy - 2 600zł


Projekt "Przyjazny czas" - to projekt realizowany od lipca 2013r. do 15 grudnia 2013r, skierowany do 14 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego i z gminy Kołbiel w powiecie otwockim, oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz zajęcia sportowe w grę BOCCIA.

Celem projektu jest zmniejszenie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych mieszkających na wsi a także poprzez szeroko rozumianą terapię i rehabilitację, wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych.


Wartość projektu  - 17 380 zł.

Projekt finansowany jest ze środków

 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 11 000; Umowa WPS.VI.64/2013

 • środków własnych  - 3 680zł

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 2 700zł

 

"Jesteśmy wolontariuszami" - integracyjny obóz szkoleniowo sportowy w Okunince nad Jeziorem Białym k/Włodawy  w okresie 12.07.- 25.07.2013r. dla 36 uczestników, młodzieży z niepełnosprawnością i ich zdrowych kolegów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.


Wartość projektu: 74 068,36zł
Zadanie finansowane jest ze środków:

 • PCPR Mińsk Mazowiecki (ze środków PFRON) - Umowa  z dnia 12.03.2013r. - 10 000zł

 • Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki - Umowa Nr PK.526.37.2013 z dnia 30.04.2013r. - 23 000zł

 • Zarząd Powiatu Mińskiego - Umowa Nr 1/2013/n z dnia 14.03.2013r. - 16 000zł

 • środki z Charytatywnej Loterii Fantowej "WSZYSCY POMAGAMY" - 1 000zł

 • wpłaty uczestników - 8 000zł

 • darczyńcy - 4 368,36zł

 • wolontariat - 11 700zł

   

"Przełamać izolację" - realizacja zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

To program  skierowany do grupy 31 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, i ich rodziców z powiatów mińskiego, siedleckiego i otwockiego realizowany od 1 kwietnia 2013r do 31 marca 2014r.


W ramach programu oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej, terapii pedagogicznej,  pomocy psychologicznej i informacyjnej.

Wartość projektu - 273 179,00zł
Zadanie finansowane jest:

 • ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000229/D z dnia 12.06.2012r. ANEKS nr 3 z dnia 20.06.2013  -  253 179,00zł

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn finansowych. - 20 000,00zł.


 

Programy i projekty na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
finansowane ze środków publicznych w roku 2012.

 Projekt "Cykl  integracyjnych imprez około świątecznych 2012 - trzy wyprawy do teatrów warszawskich dla dzieci i młodzieży; zabawa andrzejkowa dla członków stowarzyszenia i wolontariuszy, uczniów mińskich szkół; spotkanie wigilijne dla członków, wolontariuszy, przyjaciół i gości. - wrzesień - grudzień 2012r.

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych w środowisku i animowanie wolontariuszy do pracy na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.


Wartość projektu - 29 931,40 zł.

Projekt sfinansowano ze środków:

 • PFRON - PCPR w Mińsku Mazowieckim - 17958,00 zł;  Umowa z PCPR z dnia 2.09.2012r.

 • własne - wpłaty uczestników i darowizny,

 • 1% podatku - 5 123,40 zł.

 • umowy wolontariackie - 6 850 zł

   

Projekt "Poznajemy historię, kulturę i tradycje krakowiaków i górali"  - 6 dniowa wycieczka 33 dzieci, młodzieży i ich rodziców do Krakowa, Zakopanego i Wieliczki. - sierpień 2012r.


Celem projektu była integracja członków stowarzyszenia oraz poznanie walorów krajoznawczych, historycznych a także tradycji i kultury regionu małopolskiego.

Wartość projektu - 25 568,14 zł.

Projekt sfinansowano ze środków:

 • PFRON - PCPR w Mińsku Mazowieckim - 15 300zł;  Umowa z PCPR z dnia 4.07.2012r.

 • własnych - opłaty uczestników i darowizny - 9 286,14 zł

 • umowy wolontariackie  - 1 000 zł

Projekt "Przyjazny czas" - to projekt realizowany od lipca do listopada 2012r, skierowany do 14 dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym z  powiatu mińskiego i z gminy Kołbiel w powiecie otwockim, oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc w usprawnianiu i terapii oraz zajęcia sportowe w grę BOCCIA.

Celem projektu jest zmniejszenie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych mieszkających na wsi a także poprzez szeroko rozumianą terapię i rehabilitację, wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych.

Wartość projektu  - 16 300 zł.

Projekt finansowany jest ze środków

 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 12 000; Umowa WPS.VI.14/2012

 • środków własnych 1% podatku - 1 600zł

 • wolontariat - wartość pracy specjalistów  - 2 700zł

              

"Przełamać izolację" - realizacja zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

To program  skierowany do grupy 40 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, i ich rodziców z powiatów mińskiego, siedleckiego i otwockiego realizowany od 1 stycznia 2012r do 31 marca 2013r.

W ramach programu oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej, terapii pedagogicznej,  pomocy psychologicznej i informacyjnej.

Zadanie finansowane jest

 • ze środków PFRON, pozyskanych w konkursie ofert.  Umowa ZZO/000229/D z dnia 12.06.2012r.   -  325 638,04zł

 • ze środków własnych, pozyskanych z wpłat 1% podatku  oraz darowizn finansowych. - 19 414,07zł.

 

"Przełamać izolację" - to program całoroczny skierowany do grupy 30 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, i ich rodziców z miasta Mińsk Mazowiecki i i gmin wiejskich powiatu mińskiego.


W ramach programu oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej, terapii pedagogicznej,  pomocy psychologicznej.
Zajęcia indywidualne i grupowe rozpoczęły się w lutym 2012r. i odbywają się regularnie, od poniedziałku do soboty.

Program finansowany jest ze środków pozyskanych w ramach ogłaszanych konkursów przez:

 • Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, Umowa Nr PK.526.7.2012  z dnia 31.01.2012r.   -   33 800zł. (mieszkańcy miasta Mińsk Mazowiecki)

 • Zarząd Powiatu Mińskiego, Umowa Nr 2/2012/n  z dnia 14.03.2012r.    -  22 000zł. (mieszkańcy powiatu mińskiego)

 • wpłaty podatników z tytułu 1%   -  51 400zł

 • wkład własny osobowy  (wolontariat)  -  8 400zł.

Programy i projekty finansowane na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
ze środków publicznych w roku 2011.

"Przełamać izolację" - to program całoroczny skierowany do grupy 45 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, i ich rodziców z województwa mazowieckiego.

W ramach programu oferujemy bezpłatną, systematyczną pomoc w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej, terapii pedagogicznej, logopedycznej, pomocy psychologicznej.

Zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się regularnie, od poniedziałku do soboty, od stycznia do grudnia.

Program finansowany jest ze środków pozyskanych w ramach ogłaszanych konkursów przez:

 • PFRON  O/ Mazowiecki - 139 244,22 zł.;

 • Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki - 30 000 zł.;

 • Powiat Miński  - 10 000 zł.;

 • Fundacja WSPӓLNA DROGA  - 7 750 zł.;

 • wpłaty podatników z tytułu 1%;

 • darowizny prywatne.


Ze wszystkimi instytucjami dotującymi podpisano stosowne umowy.

 

"Przyjazny czas" - to projekt realizowany od lipca do grudnia 2011r, skierowany do 11 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z gmin wiejskich: Mińsk Mazowiecki, Siennica, Cegłów, Dobre, Latowicz, Dębe Wielkie w powiecie mińskim i z gminy Kołbiel w powiecie otwockim, oferujący im bezpłatną, specjalistyczną, regularną pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną.

Celem projektu jest zmniejszenie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych mieszkających na wsi, a także poprzez szeroko rozumianą terapię i rehabilitację wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych.

Wartość projektu  - 14 250 zł.

Projekt finansowany jest ze środków:

 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział  Polityki Społecznej - 10 000 zł.;

 • z wpłat podatników z tytułu 1%  - 2250 zł.;

 • wartość pracy wolontariuszy - 2 000 zł.


 

"Cykl imprez około świątecznych" - to projekt realizowany wspólnie z mińskimi wolontariuszami w okresie październik - grudzień 2011r., skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - podopiecznych Stowarzyszenia "Krok dalej", ich rodziców i wolontariuszy.

W ramach projektu zaplanowano wyjazd młodszych dzieci do warszawskiego Teatru na Woli na przedstawienie "Koziołek Matołek", wyjazd młodzieży do Sali Kongresowej na "Koncert Wspomnień Czerwone Gitary i ich przyjaciele" oraz wspólną zabawę andrzejkową w gościnnych progach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.

Wartość projektu - 10 440zł

Projekt finansowany jest  ze środków:

 • PFRON poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim - 6 264 zł.

 • wpłat podatników z tytułu 1% - 436 zł.

  Wstecz  
Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!