Wysoki kontrast Domyślny kontrast


W dniu 13 maja 2022r. podpisaliśmy z PFRON Umowę nr ZZO/000818/07/D na realizację zadania  "prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w rożnych typach placówek pn. "Przełamać izolację", wykonywanego w okresie od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2025r.

I okres realizacji od 1.04.2022r. do 31.03.2023r. jest finansowany przez PFRON do kwoty 374 403,20zł. oraz z wkładu własnego ze źródeł publicznych innych niż PFRON w wysokości 27 265,11zł. a także z wkładu własnego ze źródeł niepublicznych (1% podatku) - 8 000zł.

Uczestnicy projektu to niepełnosprawni członkowie i niepełnosprawne dzieci członków naszego stowarzyszenia, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, mieszkańcy gmin z powiatów mińskiego, siedleckiego i otwockiego. Byli beneficjentami poprzednich edycji projektu "Przełamać izolację" i pragnęli w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach. Informacja o naborze na kolejny okres została przekazana podczas zebrania ogólnego członków. Osoby spoza Stowarzyszenia, mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą mogły wziąć udział w projekcie w miarę wolnych miejsc, wpisując się na listę rezerwową.

Uczestnikom projektu oferujemy możliwość udziału w  zajęciach Klubu Aktywności, takich jak: zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem, zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem, zajęcia "jestem człowiekiem, jestem obywatelem", warsztaty plastyczne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia sportowe BOCCIA.

Osoby bardziej zależne zyskają opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy.

Dzieci w wieku szkolnym zyskają pomoc podczas zajęć korekcyjno kompensacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych, zajęć terapeutycznych w sali doświadczania świata, biorąc udział w zajęciach terapeutyczno edukacyjnych w warunkach domowych, korzystając z  terapii logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej. Dla jednej osoby przygotowaliśmy zajęcia nauki gry na keybordzie.
Wszyscy uczestnicy mogą korzystać z zajęć usprawniających ruchowo.

Dużym wsparciem dla dwóch uczestników jest pomoc Asystenta Osób Niepełnosprawnych w dotarciu na zajęcia Klubu Aktywności. Jeden uczestnika skorzysta ze wsparcia AON podczas zajęć Klubu Aktywności.

Harmonogram zajęć grupowych (1.04.2022 - 30.06.2022)

Forma wsparcia Dzień tygodnia Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia
zajęcia języka angielskiego poniedziałek 11.30 13.30
zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem poniedziałek 13.30 14.45
cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne "jestem człowiekiem, jestem obywatelem" poniedziałek 14.45 16.45
zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem poniedziałek 16.45 18.45
rehabilitacja przez sport BOCCIA piątek 8.30 10.30
Zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem piątek 10.30 11.45
warsztaty plastyczne piątek 11.45 13.45
Zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem piątek 13.45 15.15
MINI-ŚWIETLICA - zajęcia terapii zajęciowej wtorek, środa 8.00 16.00

 

Zobacz również

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego

Ważne szkolenia - rusza iPFRON+

Dotacja z Powiatu Mińskiego

Przyjazna świetlica już ruszyła!

Dziękujemy serdecznie za 1% podatku PIT

6 października - Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

Żegnaj Ewo

Wojewoda wspiera projekt "Przyjazna świetlica"

Wsparcie od PFRON - III etap Umowy ZZO/000635/07/D

Otrzymaliśmy pomoc od NIW-CRSO!

Na konto bankowe wpłynęły środki z 1% podatku - 31 553,10 zł

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!