Wysoki kontrast Domyślny kontrast


W dniu 13 maja 2022r. podpisaliśmy z PFRON Umowę nr ZZO/000818/07/D na realizację zadania  "prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w rożnych typach placówek pn. "Przełamać izolację", wykonywanego w okresie od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2025r.

I okres realizacji od 1.04.2022r. do 31.03.2023r. jest finansowany przez PFRON do kwoty 374 403,20zł. oraz z wkładu własnego ze źródeł publicznych innych niż PFRON w wysokości 27 265,11zł. a także z wkładu własnego ze źródeł niepublicznych (1% podatku) - 8 000zł.

W dniu 14.12.2022r. podpisano Aneks nr 1 do Umowy. Na mocy aneksu PFRON zwiększył dofinansowanie projektu
w związku z przeciwdziałaniem skutkom inflacji w wysokości  27 456,29zł.
W związku z tą pomocą kwota całkowita dofinansowania I okresu realizacji projektu wynosi 401 859,49zł. a całkowity koszt - 437 124,60zł.
Wkład własny pozostaje bez zmian,  zakres merytoryczny projektu nie zmienia się.

 

II okres realizacji od 1.04.2023r. do 31.03.2024r. jest finansowany przez PFRON do kwoty 475 108,26zł. oraz z wkładu własnego ze źródeł publicznych innych niż PFRON w wysokości 22 439,40zł. a także z wkładu własnego ze źródeł niepublicznych (1% podatku) - 8 000zł. Łączny koszt realizacji projektu w II okresie wynosi 497 547,66zł. 

W II okresie podpisano Aneks nr 2 w dniu 24.05.2023r. - przyjmując zakres merytoryczny i budżet na II okres. W dniu 19.10.2023r.  podpisano Aneks nr 3, w którym przyjęto zmiany kadrowe projektu i zmianę harmonogramu. W dniu 22.02.2024r. podpisano Aneks nr 4 przyjmując zaktualizowane zmiany w budżecie.
Wartość projektu w dwuletnim okresie realizacji 1.04.2022 - 31.03.2024 wynosi 934 672,26zł. w tym pomoc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 876 967,75zł.

III okres realizacji od 1.04.2024r. do 31.03.2025r. jest finansowany przez PFRON do kwoty 470 094,66zł. oraz z wkładu własnego ze źródeł publicznych innych niż PFRON w wysokości 21 000,00zł. a także z wkładu własnego ze źródeł niepublicznych (1% podatku) - 8 000zł. Łączny koszt - 499 094,66zł.
W dniu 5.04.2024r. podpisano Aneks nr 5, w którym przyjęto budżet, zakres merytoryczny i harmonogram na III okres realizacji projektu "Przełamać izolację".
Wartość projektu w trzyletnim okresie realizacji 1.04.2022 - 31.03.2025 wynosi 1 433 766,92zł. w tym pomoc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1 347 062,41zł.

Uczestnicy projektu to niepełnosprawni członkowie i niepełnosprawne dzieci członków naszego stowarzyszenia, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, mieszkańcy gmin z powiatów mińskiego, siedleckiego i otwockiego. Byli beneficjentami poprzednich edycji projektu "Przełamać izolację" i pragnęli w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach. Informacja o naborze na kolejny okres została przekazana podczas zebrania ogólnego członków. Osoby spoza Stowarzyszenia, mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą mogły wziąć udział w projekcie w miarę wolnych miejsc, wpisując się na listę rezerwową.

Uczestnikom projektu oferujemy możliwość udziału w  zajęciach Klubu Aktywności, takich jak: zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem, zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem, zajęcia "jestem człowiekiem, jestem obywatelem", warsztaty plastyczne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia sportowe BOCCIA.

Osoby bardziej zależne zyskają opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy.

Dzieci w wieku szkolnym zyskają pomoc podczas zajęć korekcyjno kompensacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych, zajęć terapeutycznych w sali doświadczania świata, biorąc udział w zajęciach terapeutyczno edukacyjnych w warunkach domowych, korzystając z  terapii logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej. Dla jednej osoby przygotowaliśmy zajęcia nauki gry na keybordzie.
Wszyscy uczestnicy mogą korzystać z zajęć usprawniających ruchowo.

Dużym wsparciem dla dwóch uczestników jest pomoc Asystenta Osób Niepełnosprawnych w dotarciu na zajęcia Klubu Aktywności. Jeden uczestnika skorzysta ze wsparcia AON podczas zajęć Klubu Aktywności. W trzyletnim projekcie bierze udział 25 osób.


 Harmonogram zajęć grupowych od dnia 1.04.2024r. do dnia 30.06.2024r. (III okres realizacji projektu)
Forma wsparcia Dzień tygodnia godz. rozpoczęcia godz. Zakończenia liczba godzin
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia języka angielskiego poniedziałek 11.15 12.45 1,5
KLUB AKTYWNOŚCI – cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne pn. „jestem człowiekiem, jestem obywatelem” poniedziałek 12.45 13.45 1
KLUB AKTYWNOSCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem poniedziałek 13.45 15.45 2
KLUB AKTYWNOSCI – rehabilitacja przez sport BOCCIA, poniedziałek 15.45 17.00 1,25
KLUB AKTYWNOSCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem czwartek 12.00 13.30 1,5
KLUB AKTYWNOŚCI – warsztaty plastyczne czwartek 13.30 15.30 2
KLUB AKTYWNOSCI – zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem czwartek 15.30 17.00 1,5
MINI ŚWIETLICA – zajęcia terapii zajęciowej wtorek 8.00 16.00 8
środa 8.00 16.00 8
Zmiana Harmonogramu zajęć grupowych od dnia 1.01.2024r. do dnia 31.03.2024r. (II okres realizacji projektu)

Forma wsparcia Dzień tygodnia godz. rozpoczęcia godz. Zakończenia liczba godzin
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia języka angielskiego poniedziałek 11.15 12.45 1,5
KLUB AKTYWNOSCI – cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne pn. „jestem człowiekiem, jestem obywatelem” poniedziałek 12.45 13.45 1
KLUB AKTYWNOSCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem poniedziałek 13.45 15.45 2
KLUB AKTYWNOSCI – rehabilitacja przez sport BOCCIA, poniedziałek 15.45 17.00 1,25

 

 

 

 

 
KLUB AKTYWNOSCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem czwartek 12.00 13.30 1,5
KLUB AKTYWNOŚCI – warsztaty plastyczne czwartek 13.30 15.30 2
KLUB AKTYWNOSCI – zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem czwartek 15.30 17.00 1,5

 

 

 

 

 
MINI ŚWIETLICA – zajęcia terapii zajęciowej wtorek 8.00 16.00 8
środa 8.00 16.00 8
Zmiana Harmonogramu zajęć grupowych od dnia 1.10.2023r. do dnia 31.12.2023r. (II okres realizacji projektu)

 
Forma wsparcia Dzień tygodnia godz. rozpoczęcia godz. Zakończenia liczba godzin
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia języka angielskiego poniedziałek 11.15 12.45 1,5
KLUB AKTYWNOŚCI – cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne pn. „jestem człowiekiem, jestem obywatelem” poniedziałek 12.45 13.45 1
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem poniedziałek 13.45 15.45/16.15 2.0/2,5
KLUB AKTYWNOŚCI – zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem 1 i 3 poniedziałek 16.15 17.00 0,75
KLUB AKTYWNOŚCI – rehabilitacja przez sport BOCCIA, 2 i 4 poniedziałek 15.45 17.00 1,25
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem czwartek 12.00 13.30 1,5
KLUB AKTYWNOŚCI – warsztaty plastyczne czwartek 13.30 15.30 2
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem czwartek 15.30 17.00 1,5
MINI ŚWIETLICA – zajęcia terapii zajęciowej wtorek 8.00 16.00 8
środa 8.00 16.00 8
 

Harmonogram zajęć grupowych (1.09.2023 - 30.12.2023) (II okres realizacji projektu)

 
Forma wsparcia Dzień tygodnia godz. rozpoczęcia godz. Zakończenia liczba godzin
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia języka angielskiego poniedziałek 11.15 13.15 2
KLUB AKTYWNOŚCI – cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne pn. „jestem człowiekiem, jestem obywatelem” poniedziałek 13.15 14.15 1
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem poniedziałek 14.15 16.15 2
KLUB AKTYWNOŚCI – zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem 1 i 3 poniedziałek 16.15 18.15 2
KLUB AKTYWNOŚCI – rehabilitacja przez sport BOCCIA, 2 i 4 poniedziałek 16.15 18.15 2
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem czwartek 12.00 13.30 1,5
KLUB AKTYWNOŚCI – warsztaty plastyczne czwartek 13.30 15.30 2
KLUB AKTYWNOŚCI - zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem czwartek 15.30 17.00 1,5
MINI ŚWIETLICA – zajęcia terapii zajęciowej wtorek 8.00 16.00 8
środa 8.00 16.00 8

Harmonogram zajęć grupowych (1.04.2023 - 30.06.2023) (II okres realizacji projektu)

Forma wsparcia

Dzień tygodnia

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

zajęcia języka angielskiego

poniedziałek

11.30

13.30

zajęcia klubowe aktywizujące z moderatorem

poniedziałek

13.30

15.30

cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne "jestem człowiekiem, jestem obywatelem"

poniedziałek

15.30

18.30

rehabilitacja przez sport BOCCIA

piątek

10.00

12.00

warsztaty plastyczne

piątek

12.00

14.00

cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne "jestem człowiekiem, jestem obywatelem"

piątek

14.00

17.00

zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem

piątek

17.00

19.00

MINI-ŚWIETLICA - zajęcia terapii zajęciowej

wtorek, środa

8.00

16.00

Zobacz również

W dniu 8 grudnia 2023r. spotkaliśmy się w restauracji "Pod Jesionem" na uroczystej kolacji wigilijnej członków Stowarzyszenia "Krok Dalej"
Spotkanie miało świąteczny charakter i pełne atrakcji dla podopiecznych Stowarzyszenia.
Dziękujemy wolontariuszom Fundacji ORANGE za zorganizowanie animacji i pomoc wszelką aby spotkanie na długo pozostało w pamięci uczestników.
Dziękujemy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie za wsparcie finansowe naszej imprezy. Zdjęcia z imprezy - w naszej Galerii.

Sprawozdanie za 2023r - zatwierdzone

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

WOJEWODA MAZOWIECKI - wspiera Stowarzyszenie "Krok Dalej"

PFRON nadal wspiera działania Stowarzyszenia "Krok Dalej"

POWIAT MIŃSKI wspiera projekt "Przyjazna świetlica"

Realizujemy zadanie publiczne "Przyjazna świetlica". Umowa z Miastem Mińsk Mazowiecki podpisana,

Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Roku 2024

Nowe władze w Stowarzyszeniu "Krok Dalej"

Umowa Z PFRON podpisana

Umowa z Wojewodą Mazowieckim - podpisana

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!