Wysoki kontrast Domyślny kontrast


 

W dniu 5 kwietnia 2019r. podpisaliśmy z PFRON Umowę nr ZZO/000635/07/D na realizację zadania  "prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w rożnych typach placówek pn. "Przełamać izolację",  zgodnie z wnioskiem składanym w ramach konkursu 1/2018 pn. "Szansa-Rozwój-Niezależność" z dnia 24.09.2018r., wykonywanego w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022r.


 

I etap realizacji od 1.04.2019r. do 31.03.2020r. jest finansowany przez PFRON do kwoty 325 098,00zł.
oraz z wkładu własnego ze źródeł publicznych innych niż PFRON w wysokości 18 050,00zł.
a także z wkładu własnego ze źródeł niepublicznych (1% podatku) - 18 175,00zł.

II okres realizacji od 1.04.2020r. do 31.03.2021r. jest finansowany przez PFRON do kwoty 363 450,63zł.
oraz z wkładu własnego ze źródeł publicznych innych niż PFRON w wysokości 20 198,43zł.
a także z wkładu własnego ze źródeł niepublicznych (1% podatku) - 20 319,63zł.

III okres realizacji od 1.04.2021r. do 31.03.2022r. jest finansowany przez PFRON do kwoty 364 705,50zł. oraz z wkładu własnego ze źródeł publicznych innych niż PFRON w wysokości 20 599,34zł. a także z wkładu własnego ze źródeł niepublicznych (1% podatku) - 20 600zł.

Uczestnicy projektu to niepełnosprawni członkowie i niepełnosprawne dzieci członków naszego stowarzyszenia, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, mieszkańcy gmin z powiatów mińskiego, siedleckiego i otwockiego. Byli beneficjentami poprzednich edycji projektu "Przełamać izolację" i pragnęli w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach. Informacja o naborze na kolejny okres została przekazana podczas zebrania ogólnego członków. Osoby spoza Stowarzyszenia, mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą mogły wziąć udział w projekcie w miarę wolnych miejsc, wpisując się na listę rezerwową.

Uczestnikom projektu oferujemy możliwość udziału w  zajęciach Klubu Aktywności, takich jak: zajęcia klubowe aktywizujące, zajęcia motywujące wspierające z psychologiem, zajęcia na o tematyce społecznej "jestem człowiekiem, jestem obywatelem", warsztaty plastyczne, zajęcia języka angielskiego, zajęcia sportowe BOCCIA.

Osoby bardziej zależne zyskają opiekę i terapię zajęciową w mini świetlicy.

Dzieci w wieku szkolnym zyskają pomoc podczas indywidualnych zajęć korekcyjno kompensacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych, indywidualnych zajęć terapeutycznych w sali doświadczania świata, biorąc udział w indywidualnych zajęciach terapeutyczno edukacyjnych w warunkach domowych, korzystając z  indywidualnej terapii logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej. Dla jednej osoby przygotowaliśmy indywidualne zajęcia nauki gry na keybordzie.
Wszyscy uczestnicy mogą korzystać z indywidualnych zajęć usprawniających ruchowo.
Wszystkie zajęcia odbywają się systematycznie w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do piątku, w wyjątkowych sytuacjach w soboty. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związana z epidemią COVID-19 część zajęć będzie się odbywała zdalnie.

Dużym wsparciem dla dwóch uczestników jest pomoc Asystenta Osób Niepełnosprawnych w dotarciu na zajęcia Klubu Aktywności, podczas zajęć w Klubie Aktywności oraz poza tymi zajęciami, w wolnym czasie uczestników np. pomoc w poruszaniu się po mieście i korzystaniu z oferty kulturalnej, odwiedzaniu urzędów, biblioteki, ważnych w mieście miejsc.

W ramach projektu zakupiono dla uczestników: laptop, pomoce edukacyjne i rehabilitacyjne urządzenia usprawniające.

Harmonogram zajęć grupowych (1.04.2021 - 31.03.2022)

Forma wsparcia Dzień tygodnia Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia
zajęcia języka angielskiego poniedziałek 11.30 13.30
zajęcia klubowe aktywizujące poniedziałek 13.30 14.45
cykl pogadanek na tematy społeczne i etyczne "jestem człowiekiem, jestem obywatelem" poniedziałek 14.45 16.45
zajęcia wspierające, motywujące z psychologiem poniedziałek 16.45 18.45
rehabilitacja przez sport BOCCIA piątek 8.30 10.30
Zajęcia klubowe aktywizujące piątek 10.30 11.45
warsztaty plastyczne piątek 11.45 13.45
Zajęcia klubowe aktywizujące piątek 13.45 15.15
MINI-ŚWIETLICA - zajęcia terapii zajęciowej wtorek, środa 8.00 16.00
zajęcia indywidualne poniedziałek - sobota w godzinach umówionych indywidualnie

Pliki do pobrania

Zobacz również

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego

Ważne szkolenia - rusza iPFRON+

Dotacja z Powiatu Mińskiego

Przyjazna świetlica już ruszyła!

Dziękujemy serdecznie za 1% podatku PIT

6 października - Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

Żegnaj Ewo

Rozpoczynamy projekt "Przełamać Izolację" dofinansowany przez PFRON

Wojewoda wspiera projekt "Przyjazna świetlica"

Otrzymaliśmy pomoc od NIW-CRSO!

Na konto bankowe wpłynęły środki z 1% podatku - 31 553,10 zł

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!